Gawroński Tomasz, Ustalanie przez radę gminy lokalizacji biogazowni rolniczej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Ustalanie przez radę gminy lokalizacji biogazowni rolniczej

Wniosek o ustalenie przez radę gminy lokalizacji biogazowni rolniczej ma specyficzny hybrydowy charakter, ponieważ łączy w sobie cechy postępowania wnioskowego oraz trybu uchwałodawczego. W ramach tego postępowania ustawodawca wprowadził tryb podejmowania przez radę gminy na wniosek inwestora uchwały w celu ustalenia lokalizacji biogazowni. Uchwała podejmowana jest na wniosek składany za pośrednictwem organu wykonawczego gminy. Inwestor ma inicjatywę uchwałodawczą, ponieważ złożony przez niego wniosek przy założeniu spełnienia wymogów formalnych powoduje uruchomienie przez organ wykonawczy gminy trybu przygotowania projektu uchwały o ustaleniu lokalizacji biogazowni rolniczej podejmowanej następnie przez radę gminy. Komentarz omawia tryb przyjętej procedury, zadania oraz rolę organów gminy upoważnionych do działania w tym przedmiocie, a także środki ochrony prawnej przysługujące inwestorowi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX