Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - OpenLEX

Majczyk Krzysztof, Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 10 sierpnia 2014 r.
Autor:

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Niniejszy komentarz przedstawia wymogi formalne stawiane osobom ubiegającym się o świadectwo kwalifikacyjne uprawniające je do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów stawianych cudzoziemcom, przybliża kwestie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem OC osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe oraz przedstawia odmienności zawodowe usługowego księgowego od doradcy podatkowego i biegłego rewidenta.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX