Matusiakiewicz Łukasz, Usługi transportowe, spedycyjne i przeładunkowe – powstanie obowiązku podatkowego w VAT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Usługi transportowe, spedycyjne i przeładunkowe – powstanie obowiązku podatkowego w VAT

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. – obowiązek podatkowy z tytułu świadczonych usług transportowych, spedycyjnych i przeładunkowych powstaje na zasadach ogólnych, tj. z chwilą wykonania usługi. Zaszła więc zmiana w stosunku do przepisówom obowiązującychm do końca 2013 r., w świetle których obowiązek podatkowy powstawał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX