Makowski Kamil, Urząd, skarbnik i sekretarz związku metropolitalnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualny
Autor:

Urząd, skarbnik i sekretarz związku metropolitalnego

W publikacji omówiono rolę i zadania skarbnika związku metropolitalnego, funkcjonowanie aparatu pomocniczego dla organów związku (urzędu) oraz umiejscowienie w tej strukturze sekretarza związku metropolitalnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX