Szewczyk Helena, Urlop wypoczynkowy pracowników samorządowych – zagadnienia szczególne związane z urlopem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Nieaktualny
Autor:

Urlop wypoczynkowy pracowników samorządowych – zagadnienia szczególne związane z urlopem

Pracownicy samorządowi wybieralni, powołani oraz umowni, zatrudnieni w samorządowych jednostkach organizacyjnych na podstawie stosunku pracy, mają prawo do urlopu wypoczynkowego na zasadach ogólnych kodeksu pracy oraz w świetle przepisów szczególnych.

Ustawodawstwo samorządowe nie określa w sposób pełny i kompleksowy nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego pracowników samorządowych. W tym zakresie należy posiłkowo (subsydiarnie) stosować kodeks pracy.

Komentarz praktyczny omawia kwestie szczególne związane z udzieleniem pracownikowi samorządowemu urlopu wypoczynkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX