Uprawnienia kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - OpenLEX

Marciniak Jarosław, Uprawnienia kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2011 r.
Autor:

Uprawnienia kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Jednym z kluczowych organów, posiadających uprawnienia kontrolne w zakładach pracy, jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek przeprowadzają inspektorzy kontroli ZUS. Postępowania kontrolne są przeprowadzane na podstawie decyzji zarówno głównego inspektora kontroli ZUS jak i upoważnionych przez niego inspektorów kontroli. W imieniu Prezesa ZUS nadzór nad przeprowadzeniem kontroli sprawuje główny inspektor kontroli ZUS.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX