Milczarek Kamila, Uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2022 r.
Autor:

Uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych

W myśl art. 2373 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Wymagania w zakresie uprawnień i kwalifikacji do obsługi maszyn i urządzeń przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych określone zostały w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX