Umowy międzynarodowe (dwustronne) dotyczące zatrudnienia - OpenLEX

Florek Ludwik, Umowy międzynarodowe (dwustronne) dotyczące zatrudnienia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Umowy międzynarodowe (dwustronne) dotyczące zatrudnienia

Komentarz zawiera wyliczenie umów dwustronnych w sprawie zatrudnienia pracowników, które Polska zawarła z innymi krajami. określony został również zakres podmiotowy i czasowy umów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX