Behnke Michał, Gostkowski Michał, Umowa o nadzór autorski projektanta

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autorzy:

Umowa o nadzór autorski projektanta

Nadzór autorski projektanta ma na celu zapewnienie zgodności realizowanej inwestycji z utworem architektonicznym, bądź architektoniczno-urbanistycznym, na podstawie którego jest realizowana. Co do zasady powoływany jest przez inwestora. Wzajemne relacje pomiędzy inwestorem a projektantem wynikające z takiej umowy, jak i charakter umowy zostały omówione w niniejszym komentarzu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX