Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Umowa leasingu konsumenckiego

Komentarz opisuje umowę leasingu konsumenckiego. Autorka omawia istotę leasingu konsumenckiego, definiuje jego strony oraz przedmiot leasingu. Komentarz wskazuje na pozytywne i negatywne strony leasingu konsumenckiego w porównaniu z kredytem bankowym. Tekst zwraca uwagę na możliwość skorzystania przez leasingobiorcę – konsumenta z ochrony przewidzianej przez ustawę o kredycie konsumenckim na gruncie aktualnego i przyszłego stanu prawnego. Autorka opisuje również konsekwencje podatkowe zawarcia umowy leasingu konsumenckiego oraz dokonania wykupu przedmiotu leasingu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?