Kubicz Leszek, Umowa dzierżawy jako jedna z form korzystania z rzeczy w podmiotach leczniczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Umowa dzierżawy jako jedna z form korzystania z rzeczy w podmiotach leczniczych

Komentarz charakteryzuje umowę dzierżawy jako jedną z form korzystania z rzeczy w podmiotach leczniczych. Przedstawiono pojęcie dzierżawy, zasady oznaczania czynszu oraz prawa i obowiązki stron umowy. Omówiono także zasady wypowiadania umowy dzierżawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX