Król Tomasz, Umorzenie pracownikowi pożyczki udzielonej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2023 r.
Autor:

Umorzenie pracownikowi pożyczki udzielonej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Umorzenie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS lub Fundusz) powoduje powstanie przychodu po stronie pracownika. W przypadku gdy umorzenie pożyczki ma miejsce po śmierci pożyczkobiorcy, zapisy regulaminu ZFŚS albo umowy pożyczki decydują o tym, czy spadkobierca zapłaci podatek dochodowy. Jeżeli z jednego z tych dokumentów wynika, że śmierć pożyczkobiorcy nie powoduje automatycznie umorzenia pożyczki, to uwolnienie spadkobiercy z tego zobowiązania powoduje powstanie przychodu po jego stronie. W takiej sytuacji dysponent Funduszu wystawia PIT-11. W przypadku emerytów i rencistów płacą oni 10% podatek zryczałtowany, co dysponent Funduszu wykazuje w deklaracji PIT-8AR. Ustawodawca przewidział zwolnienie z podatku dla tej grupy podatników do kwoty 4500 zł.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX