Bujalski Rafał, UE uregulowała platformy crowdfundingowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

UE uregulowała platformy crowdfundingowe

Tytuł aktu prawnego

Rozporządzenie 2020/1503 w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937

Podmioty, których dotyczy akt prawny

dostawcy usług finansowania społecznościowego, czyli osoby prawne świadczące usługi finansowania społecznościowego

przedsiębiorcy chcący zdobywać kapitał przy pomocy platform crowdfundingowych

inwestorzy

właściwe organy krajowe odpowiedzialne za wykonywanie funkcji i obowiązków przewidzianych w rozporządzeniu, wyznaczone przez Państwa Członkowskie (w przypadku Polski będzie to Komisja Nadzoru Finansowego)

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

Opis aktu prawnego

Podstawowymi celami rozporządzenia w sprawie platform crowdfundingowych jest ułatwienie dostępu do nowych źródeł finansowania szczególnie start-upom i małym firmom oraz zapewnienie lepszej ochrony inwestorów.

Zasady finansowania społecznościowego przewidziane w rozporządzeniu mają wyglądać w następujący sposób.

1.Zakres

Przepisy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX