Lewandowski Tomasz, Udostępnianie akt w ogólnym postępowaniu administracyjnym - akta zawierające informacje niejawne, odmowa udostępnienia akt

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualny
Autor:

Udostępnianie akt w ogólnym postępowaniu administracyjnym - akta zawierające informacje niejawne, odmowa udostępnienia akt

Komentarz omawia instytucję udostępniania akt sprawy administracyjnej w kontekście ochrony informacji niejawnych oraz odmowy udostępniania akt. Podczas omawiania wskazanego zagadnienia szczególną uwagę zwrócono na dorobek doktryny, orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego starając się wyjaśnić najczęściej spotykane w praktyce wątpliwości i problemy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX