Paszkowski Artur, Uchylenie zarządzenia Prezesa NFZ - deklaracje POZ

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 18 czerwca 2014 r.
Autor:

Uchylenie zarządzenia Prezesa NFZ - deklaracje POZ

W dniu 16 czerwca 2014 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie Nr 33/2014/DSOZ
 uchylające zarządzenie Nr 42/2007/DŚOZ z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Konieczność uchylenia zarządzenia Nr 42/2007/DŚOZ wynika z faktu, iż określenie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, po dokonanych zmianach legislacyjnych, pozostaje w kompetencji ministra właściwego do spraw zdrowia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX