Uchwała budżetowa - uchwalanie i ogłaszanie - OpenLEX

Kosikowski Cezary, Uchwała budżetowa - uchwalanie i ogłaszanie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Uchwała budżetowa - uchwalanie i ogłaszanie

W zakresie tworzenia, wykonywania i kontroli budżetu j.s.t. obowiązują przepisy o mocy powszechnie obowiązującej (przepisy ustawy o finansach publicznych oraz przepisy innych ustaw), a w pewnych wypadkach ustawa o finansach publicznych nakazuje organowi stanowiącemu j.s.t. uregulowanie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Wobec tego uprawnione jest twierdzenie, że uchwała budżetowa nie może i nie powinna regulować niczego ponad to, co jest od niej wymagane lub określone jako dopuszczalne od strony pozytywnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX