Pikor Danuta, Treść pozwolenia wodnoprawnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Treść pozwolenia wodnoprawnego

W niniejszej analizie omówiona zostanie treść pozwolenia wodnoprawnego pod kątem wymagań, jakie winna spełniać decyzja administracyjna, w formie której jest ono wydawane. Dlatego też przy udzielaniu pozwoleń wodnoprawnych niezbędna jest również znajomość wymogów, jakie stawiają decyzjom przepisy proceduralne prawa administracyjnego. Opracowanie będzie przydatne dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, którzy zajmują się przygotowywaniem projektów pozwoleń wodnoprawnych. Wiedza o treści dokumentu zawierającego pozwolenie wodnoprawne przydatna będzie również dla użytkowników wód, którzy dla swojej działalności winni takie pozwolenia posiadać.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX