Brzozowski Piotr, Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2011
Status: Nieaktualny
Autor:

Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym

Komentarz dotyczy terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem modelu załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki. W opracowaniu wskazano, kiedy dopuszczalne jest stosowanie terminów ustalonych w miesiącach, a kiedy praktyka taka nie powinna mieć miejsca. Scharakteryzowano pojęcia postępowania wyjaśniającego i stopnia skomplikowania sprawy jako przesłanek umożliwiających odejście od zasady niezwłocznego załatwienia sprawy, ale jednocześnie nakładających na organ administrujący pewne obowiązki. Przedstawiono przykładowe terminy załatwiania spraw zawarte w przepisach szczególnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX