Liżewski Sławomir, Terminy rozliczeń w transakcjach handlowych - zmiany od 1 stycznia 2016 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor:

Terminy rozliczeń w transakcjach handlowych - zmiany od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Nowelizacja wdraża Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access