Marciniak Jarosław, Szkolenia pracowników a czas pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Szkolenia pracowników a czas pracy

Możliwość podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, a ściślej obowiązek pracodawcy do ułatwiania ich podnoszenia, jest obecnie jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Dlaczego szkolenia i różne formy podnoszenia kwalifikacji są tak bardzo „popularne”? W wielu przedsiębiorstwach, gdzie proces pracy jest bardziej skomplikowany, pracodawcy muszą organizować systematyczne szkolenia dla pracowników. Szkolenia te obejmują zarówno osoby nowozatrudnione jak i pracowników z dłuższym stażem. Zmiany w procesach pracy są tak szybkie, że bez szkoleń całe zespoły pracownicze zaczną szybko odstawać od wymogów, czy standardów danego rodzaju działalności. Szkolenie pracowników wiąże się ściśle z innowacyjnością, która wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku. To wszystko powoduje, że coraz więcej czasu potrzeba na szkolenia, doskonalenie zawodowe oraz rozwój kompetencji. Jak wówczas rozliczać czas pracy pracowników spędzany na szkoleniach?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX