Szkoła - płatnik zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - OpenLEX

Krywan Tomasz, Szkoła - płatnik zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Szkoła - płatnik zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Do obowiązków szkół należy, m.in., obliczanie, pobieranie oraz wpłacanie na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a więc wykonywanie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. W komentarzu zostały omówione zasady obowiązujące w tym zakresie w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX