Szacowanie strat zwierząt w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - OpenLEX

Ćwiek Witold, Szacowanie strat zwierząt w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 10 kwietnia 2011 r.
Autor:

Szacowanie strat zwierząt w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Artykuł przedstawia zasady szacowania strat zwierząt w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. W komentarzu omówiono kompetencje rzeczoznawcy, czynności poprzedzające oszacowanie oraz bieżący nadzór nad oszacowaniem sprawowany przez terenowy organ administracji ogólnej stopnia podstawowego. Opisano także warunki szczegółowe prowadzenia oszacowania, wynagrodzenie rzeczoznawców oraz odszkodowanie z budżetu państwa przysługujące rolnikowi za padły lub ubity drób.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX