Kowalczyk Rafał, System doręczeń z uwzględnieniem e-doręczeń (doręczeń elektronicznych oraz doręczeń przez Portal Informacyjny)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

System doręczeń z uwzględnieniem e-doręczeń (doręczeń elektronicznych oraz doręczeń przez Portal Informacyjny)

Kwestia doręczeń ma niebywałe znaczenie dla prawidłowego toku postępowania, w tym aby postępowanie to w ogóle nabrało biegu. Nieprawidłowości dotyczące doręczeń mogą przecież spowodować, że postępowanie nie doprowadzi ostatecznie do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Wobec tych problemów ustawodawca na przestrzeni ostatnich lat kilkukrotnie decydował się na zmiany w systemie doręczeń między uczestnikami postępowania cywilnego. W niniejszym opracowaniu omówione zostaną najważniejsze z nich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX