Urban-Theocharakis Małgorzata, System anonimowego zgłaszania naruszeń prawa i obowiązujących w banku procedur i standardów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

System anonimowego zgłaszania naruszeń prawa i obowiązujących w banku procedur i standardów

Obowiązujący w banku system zarządzania obejmuje także procedury anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach radzie nadzorczej banku, naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych. Regulacja ta bez wątpienia ma na celu zwiększenie przejrzystości i zapewnienie legalności działania banków. Zauważyć należy jednak, że pomimo uregulowania tej instytucji zarówno na gruncie ustawy, jak i rozporządzenia zastosowanie jej w praktyce może budzić poważne wątpliwości, a ich wyjaśnienie stanowi cel niniejszej publikacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX