Marciniak Jarosław, Sygnalizowanie nieprawidłowości w zakładzie pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 14 kwietnia 2016 r.
Autor:

Sygnalizowanie nieprawidłowości w zakładzie pracy

Mimo braku w polskim systemie prawnym regulacji dotyczącej sygnalizowania nieprawidłowości coraz więcej pracodawców przygotowuje własne, wewnętrzne procedury w tym obszarze - zbiory zasad, których celem jest stworzenie jasnych wytycznych postępowania pracowników danej firmy. Procedury regulują zazwyczaj zarówno kwestie wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy w tym interakcje z klientami, kontrahentami, współpracownikami, itp. Cel procedury zgłaszania nieprawidłowości nie powinien być wyłącznie restrykcyjny. Głównym celem jest przede wszystkim zapobieganie, wczesne wykrywanie, analizowanie przyczyn szkodliwych zjawisk. Procedury powinny przewidywać również zapewnienie ochrony dla tzw. sygnalistów, czyli dla osób, które działając w dobrej wierze, ujawniają nieprawidłowości w miejscu pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX