Bińczycka-Majewska Teresa, Świadczenie rehabilitacyjne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Świadczenie rehabilitacyjne

Komentarz omawia problematykę świadczenia rehabilitacyjnego. Podaje listę osób uprawnionych do pobierania świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego; zasady zawieszania świadczenia w przypadku zadłużenia z tytułu składek płatników prowadzących działalność pozarolniczą lub będących duchownymi. Określa podstawę wymiaru i wysokość świadczenia oraz listę dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o prawo do tego świadczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX