Jurek Marek, Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego przysługujące osobie współpracującej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 stycznia 2016 r.
Autor:

Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego przysługujące osobie współpracującej

Trwanie ubezpieczenia chorobowego wiąże się z posiadaniem tytułu podlegającego obowiązkowi tego ubezpieczenia albo z posiadaniem tytułów, które pozwalają na dobrowolne przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego. Czas trwania ubezpieczenia w przypadku osób współpracujących to okres od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem chorobowym - nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony, do dnia ustania tego ubezpieczenia. Osobie współpracującej z ubezpieczenia chorobowego przysługują trzy świadczenia: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek macierzyński.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX