Ziółkowski Paweł, Świadczenia rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 lutego 2019 r.
Autor:

Świadczenia rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego

Świadczenie rehabilitacyjne jest jednym ze świadczeń przysługujących ubezpieczonemu z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (ubezpieczenia chorobowego). Oprócz niego z ubezpieczenia tego finansuje się: zasiłek chorobowy; zasiłek wyrównawczy; zasiłek macierzyński; zasiłek opiekuńczy.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX