Subwencja, dotacja, podatek, opłata - charakter prawny i miejsce w budżecie jednostek samorządu terytorialnego - OpenLEX

Błaszko Adam, Subwencja, dotacja, podatek, opłata - charakter prawny i miejsce w budżecie jednostek samorządu terytorialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 7 listopada 2015 r.
Autor:

Subwencja, dotacja, podatek, opłata - charakter prawny i miejsce w budżecie jednostek samorządu terytorialnego

Specyficzna rola jaką odgrywa samorząd w funkcjonowaniu państwa spowodowała, że środki finansowe znajdujące się w jego dyspozycji charakteryzują się szczególną formą i charakterem prawnym właściwym całemu sektorowi finansów publicznych. Niniejszy komentarz opisuje podatkowe, jak i niepodatkowe sposoby pozyskiwania tychże finansów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX