Stwierdzenie nieważności jako środek nadzoru - zagadnienia procesowe - OpenLEX

Węgrzyn Gabriel, Stwierdzenie nieważności jako środek nadzoru - zagadnienia procesowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Aktualny
Autor:

Stwierdzenie nieważności jako środek nadzoru - zagadnienia procesowe

Działalność legislacyjną samorządu terytorialnego ustawodawca uznał za najistotniejszą z punktu widzenia celów nadzoru. Nawiązując w sposób jednoznaczny do konstytucyjnej zasady legalizmu i zasady prawnego charakteru nadzoru, ustawodawca jednoznacznie przypisał sprzecznym z prawem uchwałom i zarządzeniom sankcję nieważności, upoważniając zarazem organy nadzoru do orzekania w tej kwestii.

W poniższym komentarzu omówione zostaną kwestie dotyczące postępowania, którego zwieńczeniem jest wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX