Kordel Krzysztof, Skrzypczak Jędrzej, Stosunki wzajemne między lekarzami – krytyka na podstawie art. 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 19 stycznia 2010 r.
Autorzy:

Stosunki wzajemne między lekarzami – krytyka na podstawie art. 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej

Artykuł omawia problematykę dopuszczalności krytyki w środowisku lekarskim (w odniesieniu do art. 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej). Przedstawiono treść wspomnianego art. 52 KEL i jego interpretację oraz wskazano prawo do krytyki wynikające z przepisów Konstytucji i innych aktów normatywnych. Opisano także zagadnienie dopuszczalności oceny przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej przez Trybunał Konstytucyjny (powołano orzecznictwo w tym zakresie). Określono również regulację stosunków pomiędzy członkami korporacji w innych samorządach zawodowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX