Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty - nowe przepisy - OpenLEX

Brzozowska-Kruczek Małgorzata, Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty - nowe przepisy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 14 marca 2005 r.
Autor:

Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty - nowe przepisy

1.Staż podyplomowy rozpoczęty przed dniem 2 lutego 2004 r.

Do dnia 2 lutego 2004 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa. Lekarze i lekarze dentyści, którzy rozpoczęli staż podyplomowy przed tym dniem, odbywają go zgodnie z zasadami określonymi w tym rozporządzeniu (§ 26 ust. 1rozporządzenia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty – Dz. U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie w sprawie stażu). Oznacza to, że odbywają oni staż na podstawie zawartych umów o pracę z ustalonym w tej umowie wynagrodzeniem, w podmiotach, do których zostali skierowani, zgodnie z ramowym programem stażu podyplomowego – ustalonym na podstawie tego rozporządzenia – przez okres, w zakresie i w miejscach określonych w tym programie. Powołania koordynatorów i opiekunów stażu zachowują moc oraz nie zmieniają się ich obowiązki i uprawnienia. Nie zmieniają się również obowiązki i uprawnienia stażystów....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX