Urban-Theocharakis Małgorzata, Status prawny zarządu komisarycznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Status prawny zarządu komisarycznego

Wprowadzona przepisami Prawa bankowego instytucja zarządu komisarycznego stanowi jedną z najbardziej silnych ingerencji władczych państwa w działalność nadzorowanego banku. Co do zasady samo ustanowienie zarządu komisarycznego w banku nie wpływa na sposób jego działania jako osoby prawnej, aczkolwiek jego konsekwencją jest odsunięcie od zarządzania bankiem jego dotychczasowych władz. W ich miejsce wprowadza się zarządców komisarycznych powoływanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Niestety, przepisy prawa nie określają jednoznacznie ich statusu prawnego oraz ich relacji z organem nadzoru oraz bankiem. Wyjaśnienie powyższych kwestii stanowi przedmiot niniejszej publikacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX