Brzezińska Alicja, Ćwiek Piotr, Stacje demontażu - obowiązki przedsiębiorców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autorzy:

Stacje demontażu - obowiązki przedsiębiorców

Komentarz jest jednym z cyklu publikacji poświęconych omówieniu wymagań dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na tle obowiązków przedsiębiorców prowadzących taką działalność. Autorka omawia kolejne etapy procesu inwestycyjnego oraz rodzaje decyzji, jakie musi uzyskać przedsiębiorca. Warto zwrócić uwagę na tabelę pokazującą rodzaje odpadów powstających w czasie demontażu PWE.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX