Habryn-Chojnacka Ewa, Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym. Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego. Zbieg egzekucji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym. Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego. Zbieg egzekucji

Komentarz opisuje środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów i skargi w postępowaniu administracyjnym. Autorka komentarza przedstawia również regulację podstaw prowadzenia egzekucji z majątku osobistego zobowiązanego i majątku wspólnego zobowiązanego i małżonka oraz omawia środek zaskarżenia w postaci sprzeciwu. Komentarz prezentuje także regulację zasad dochodzenia należności z przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego i związaną z tym instytucję sprzeciwu właściciela i posiadacza zajętej rzeczy. Komentarz opisuje zasady i konsekwencje zawieszenia i umorzenia egzekucji oraz regulację zbiegu egzekucji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX