Sprzedaż udziału w gospodarstwie rolnym – zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych - OpenLEX

Król Tomasz, Sprzedaż udziału w gospodarstwie rolnym – zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Sprzedaż udziału w gospodarstwie rolnym – zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych

Ustawodawca wprowadził zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych w stosunku do przeniesienia własności nieruchomości pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy. Organy podatkowe w sposób sprzeczny stosują to zwolnienie. Problemy wynikają z interpretacji pojęcia „współwłasność” w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Sądy administracyjne w sporach z organami podatkowymi stają po stronie podatników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX