Wycisk Urszula, Sprawozdawczość j.s.t. w związku z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem - zakres podmiotowy i przedmiotowy, zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Nieaktualny
Autor:

Sprawozdawczość j.s.t. w związku z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem - zakres podmiotowy i przedmiotowy, zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań

Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego dotycząca wykonania procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem jest istotnym elementem umożliwiającym ocenę sytuacji finansowej i majątkowej jednostek samorządu terytorialnego. W komentarzu omówione zostały zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych oraz ich zakres przedmiotowy i podmiotowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX