Gos Waldemar, Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości

W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości jednostka może stosować Krajowe Standardy Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego jednostka może stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Autor opracowania przedstawia ogólne zasady sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych według krajowego standardu rachunkowości, dokonuje porównania podstawowych definicji zawartych w KSR i MSR, a następnie przedstawia metodę bezpośrednia i pośrednią sporządzania rachunku przepływów pieniężnych ze wskazaniem zalet i wad każdej z nich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX