Kamińska Anna, Służebność przejazdu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Służebność przejazdu

Zjawiskiem dość powszechnym, zwłaszcza na terenach poza większymi miastami, jest wykorzystywanie cudzej nieruchomości w celu zapewnienia dojazdu do nieruchomości własnej. Niejednokrotnie stan taki trwa przez lata, a jego gwarantem są dobrosąsiedzkie stosunki i utrwalone przez lata zwyczaje. Problem pojawia się w przypadku zamiaru sprzedaży nieruchomości, bądź też konfliktu z właścicielem nieruchomości, z którego uprzejmości dotychczas korzystano. Wówczas niezbędne staje się uregulowanie stanu prawnego dróg dojazdowych do nieruchomości, co najczęściej ma miejsce poprzez ustanowienie służebności przejazdu lub służebności drogi koniecznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX