Jerzy Janusz, Skutki prawne braku oznaczenia stron w pozwoleniu wodnoprawnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2023 r.
Autor:

Skutki prawne braku oznaczenia stron w pozwoleniu wodnoprawnym

Komentarz omawia skutki prawne braku oznaczenia stron w decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego. Skierowany jest do organów administracji oraz innych podmiotów uczestniczących w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX