Gos Waldemar, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzane jako wspólne sprawozdanie jednostek tworzących grupę kapitałową, pod pojęciem której rozumie się jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi, które nie są spółkami handlowymi współzależnymi. W niniejszym komentarzu autor przedstawił jego istotę oraz zasady sporządzania po zmianach wprowadzonych z dniem 23 września 2015 r. Wskazał także na sytuacje, w których jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Ponadto przedstawił metody konsolidacji, zasady określania kręgu konsolidacyjnego oraz terminy sporządzania i zatwierdzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX