Makowski Kamil, Skład i tryb działania zgromadzenia związku metropolitalnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualny
Autor:

Skład i tryb działania zgromadzenia związku metropolitalnego

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych w art. 17 jako pierwszy z organów związku wymienia jego zgromadzenie. Pojawia się w tej sytuacji pytanie, czy działanie to ma charakter przypadkowy, czy też jest celowym zabiegiem prawodawcy obliczonym na osiągnięcie konkretnego celu. Stwierdzenie przypadkowości działania ustawodawcy jest dalece dyskusyjne, ponieważ jedną z podstawowych zasad wykładni jest ta mówiąca o konstrukcie określanym mianem „racjonalnego ustawodawcy”. W jej założeniach zarówno systematyka stanowionego prawa, jak i jego lingwistyczne ujęcie jest zabiegiem doskonale przemyślanym, co całkowicie wyłącza błędne z góry założenie o przypadkowości. Należy zatem uznać, że umiejscowienie zgromadzenia przed zarządem jest działaniem przemyślanym i zamierzonym. W tej sytuacji, konieczne jest ustalenie co jest tego przyczyną. Jak się wydaje, przyznanie zgromadzeniu roli pierwszoplanowej jest wynikiem, po pierwsze, charakteru zadań przez nie realizowanych, a po drugie, znacznie większej reprezentatywności względem zarządu związku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX