Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2011
Status: Nieaktualny
Autor:

Skarga indywidualna do sądu administracyjnego na akt jednostki samorządu terytorialnego - charakter instytucji, zakres skargi, terminy

Komentarz praktyczny dokonuje analizy tzw. skargi powszechnej, którą ustawodawca wprowadził w ustawach ustrojowych kształtujących samorząd terytorialny w Polsce. Podczas omawiania wskazanego przepisu szczególną uwagę zwrócono na orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego jako wskazówki do rozwiązywania powstałych w praktyce wątpliwości i problemów.

Komentarz zawiera omówienie przede wszystkim charakteru i zakresu skargi oraz terminów jej rozpatrzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?