Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Sankcje w podatku od towarów i usług

Sankcje zapisane w regulacjach podatkowych mogą przybierać postać sankcji sensu stricte (bezpośrednich) oraz instytucji, które służą dyscyplinowaniu podatników lecz formalnie nie mogą być uznane za sankcje. Odpowiednie sklasyfikowanie norm prawnych, nakładających na podatników uciążliwości z powodu naruszenia przepisów prawa podatkowego jako sankcyjne lub inne, może w istotny sposób wpływać na sytuację podatnika. I właśnie z uwagi na to, że poprawna klasyfikacja jest aż tak ważna, w niniejszym tekście nie tylko zostały poddane analizie sankcje bezpośrednie, ale również przybliżone regulacje, które co prawda wprost nie nakładają kar, lecz ich zadaniem jest dyscyplinowanie podatników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?