Majer Roman, Rzeczoznawca do spraw ochrony sanitarnohigienicznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rzeczoznawca do spraw ochrony sanitarnohigienicznej

Projekt budowlany obiektu, w stosunku do którego Państwowa Inspekcja Sanitarna zgodnie z przepisami prawa budowlanego ma prawo zająć stanowisko przed przystąpieniem do jego użytkowania, wymaga uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Uzgodnienia w tym zakresie dokonuje osoba, która posiada uprawnienia rzeczoznawcy ds. ochrony sanitarnohigienicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX