Lewandowski Tomasz, Rozprawa administracyjna: przebieg rozprawy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualny
Autor:

Rozprawa administracyjna: przebieg rozprawy

Komentarz stanowi analizę instytucji rozprawy administracyjnej. W opracowaniu, na podstawie stanowiska literatury przedmiotu i orzecznictwa sądów administracyjnych, wskazano dyrektywy, jakimi powinny kierować się organy jednostek samorządu terytorialnego chcące postępować zgodnie z prawem. Ukazano błędy najczęściej popełniane przez administrację i wskazano, jak ich unikać.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX