Kamińska Anna, Wolanin Marian, Roszczenia właściciela nieruchomości za jej zajęcie pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej bez tytułu prawnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 8 lipca 2018 r.
Autorzy:

Roszczenia właściciela nieruchomości za jej zajęcie pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej bez tytułu prawnego

Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, zgodnie z Kodeksem cywilnym, nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. W związku z tym zakres wzajemnych roszczeń właściciela nieruchomości i przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzi urządzenie infrastruktury technicznej zależny jest od prawnych i faktycznych okoliczności powstania tych urządzeń na nieruchomości, co zostało omówione w komentarzu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX