Paszkowska Małgorzata, Rola kierownika podmiotu leczniczego w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 września 2018 r.
Autor:

Rola kierownika podmiotu leczniczego w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń

Komentarz omawia podstawowe obowiązki kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą w zakresie zapobiegania oraz zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń, a wynikające wprost z przepisów prawa. Opisano generalny obowiązek zapobiegania chorobom zakaźnym oraz zakażeniom szpitalnym, łącznie z obowiązkiem zgłoszenia zakażenia lub choroby zakaźnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX