Lodziński Krzysztof, Rola i zadania rady pedagogicznej w szkole i przedszkolu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rola i zadania rady pedagogicznej w szkole i przedszkolu

Niniejszy komentarz poświęcony jest działającym w szkołach radom pedagogicznym. Czytelnik będzie mógł się zapoznać z zasadami funkcjonowania rad pedagogicznych i ich kompetencjami oraz zadaniami przewodniczącego rady pedagogicznej, który jednocześnie jest dyrektorem szkoły. Komentarz przeznaczony jest dla dyrektorów wszystkich typów szkół, nauczycieli, rodziców, organów prowadzących szkoły oraz dla osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania szkół.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX