Jakubik Mateusz, Wojciechowski Piotr, RODO w IT: Złoty Rekord Klienta

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autorzy:

RODO w IT: Złoty Rekord Klienta

1.Wstęp

W poprzednim artykule pt.: „Dane osobowe a architektura IT” przybliżyliśmy podejście do architektury IT. Jednym z istotniejszych aspektów podejścia do zarządzania danymi, w tym danymi osobowymi, jest centralizacja kluczowych elementów. W niniejszym artykule przybliżymy, czym jest tak zwany Złoty Rekord Klienta – dalej: ZRK oraz jak kluczowy jest przy zapewnieniu rozliczalności z obowiązków nałożonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. Złoty rekord klienta ma o wiele szersze zastosowanie, lecz artykuł dotyczy wyłącznie jego przydatności względem RODO.

2.Czym jest Złoty Rekord Klienta?

Upraszczając, można przyjąć, że Złoty Rekord Klienta to centralna baza danych służąca do nadania jednoznacznego identyfikatora klienta, który będzie stosowany w całym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX